Regenmeisje

Acute hulp na een traumatische gebeurtenis

Als je net een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt vindt meestal de eerste opvang plaats door slachtofferhulp of de huisarts.

Als je daarna nog steeds klachten hebt die wijzen in de richting van een posttraumatische stressstoornis, dan bieden wij snelle en kortdurende traumabehandeling. Deze behandeling bestaat uit 3 tot 5 EMDR sessies en/of cognitieve gedragstherapie. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts voor basis GGZ.

Hoe weet je of je hiervoor in aanmerking komt?

Als je na één bepaalde gebeurtenis last hebt gekregen van angstklachten, stemmingsklachten, paniekklachten, herbelevingen, nachtmerries of een sterk verhoogde alertheid en je had eerder geen last van deze klachten, dan is het goed mogelijk dat deze gebeurtenis de aanleiding is geweest voor je  klachten. In de psychologie wordt er dan vaak gesproken van een enkelvoudig trauma. Je klachten zijn dan waarschijnlijk goed te behandelen

Bij de aanmelding bekijken wij of:

  • er sprake is van een éenmalig trauma dat in de afgelopen 6 weken heeft plaatsgevonden.
  • er  geen sprake is  van eerdere ingrijpende gebeurtenissen die mogelijk van invloed zijn op de klachten;
  • er geen sprake is van persoonlijkheidsproblematiek en/ of andere psychische klachten voorafgaand aan de ingrijpende gebeurtenis.

We proberen op basis hiervan in te schatten of de behandeling in maximaal 5 behandelsessies afgerond kan worden

Een intakegesprek voor deze acute hulp kan binnen twee weken na aanmelding  plaatsvinden. Je kunt hiervoor direct contact opnemen met Esther Verhees.