Psychotherapie na trauma

Als je heftige ingrijpende gebeurtenissen in je leven meemaakt, kan dit gevolgen hebben. Als je als volwassene een éénmalige gebeurtenis meemaakt, zijn de gevolgen vaak van korte duur en kun je dit in veel gevallen zelf verwerken. Als dat niet het geval is, dan helpt kortdurende psychotherapie meestal snel. Mensen die als kind ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt ondervinden vaak al lange tijd gevolgen van hun ervaringen. Die gevolgen kunnen bestaan uit posttraumatische stressklachten, zoals herbelevingen, nachtmerries of een constant gevoel van spanning en alertheid, maar het kan ook zijn dat je soms overspoeld raakt door je gevoelens, dat je andere mensen niet meer vertrouwt of een heel negatief zelfbeeld hebt. Ook dan kan psychotherapie uitkomst bieden.

Psychotherapie is een verzamelnaam voor verschillende soorten behandelingen en kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Bij Traumaprakijk Verhees bieden we de belangrijkste vormen van therapie aan die nodig zijn om problemen en klachten  ten gevolge van ingrijpende gebeurtenissen te behandelen.

Bij psychotherapie ga je gedurende kortere of langere tijd wekelijks (of soms eens per twee weken) naar een afspraak met de psycholoog of psychotherapeut.