Trauma

Trauma betekent letterlijk “wond”. Mensen die een ingrijpende gebeurtenis meemaken, hebben vaak de behoefte om in het begin gedetailleerd aan anderen te vertellen wat er precies gebeurde afgewisseld met momenten dat iemand er helemaal niet aan wil denken en afleiding zoekt. Dit is goed en leidt meestal tot verwerking. Als het niet lukt om er op deze manier mee om te gaan, omdat er geen mensen zijn om mee te praten of omdat je te klein bent of omdat de gebeurtenis een geheim is, dan kan de verwerking vastlopen en dan kun je last houden van die gebeurtenis.

Het begrip trauma wordt in onze taal vaak gebruikt om allerlei gebeurtenissen aan te duiden die naar waren, bijvoorbeeld een relatiebreuk of problemen op het werk. In de psychotherapie betekent trauma echter dat je iets hebt meegemaakt wat zo heftig was dat je bang was om dood te gaan of dat je getuige was van zo’n gebeurtenis.

Traumaverwerking is ook een lastig begrip en betekent voor iedereen iets anders. Veel mensen zeggen dat ze iets “een plekje hebben gegeven”, of dat ze er niet meer zo vaak aan hoeven te denken, of dat ze geen klachten meer hebben die daaruit voortkomen. In de psychotherapie betekent traumaverwerking dat je over de ingrijpende gebeurtenis(sen) kunt denken en praten zonder overspoeld te worden door gevoelens.