Goudenboom

Werkwijze

De behandelaars bij Traumapraktijk Verhees zijn allemaal gespecialiseerd in de behandeling van psychische klachten die ontstaan zijn na ingrijpende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld klachten die ontstaan zijn na seksueel misbruik, een overval of mishandeling. We werken veel samen met andere professionals, zowel binnen Traumapraktijk Verhees als in de regio Haarlem. Op deze manier proberen we je de behandeling te bieden die past bij jouw klachten.

Aanmelden

Met een verwijsbrief van je (huis)arts, kun je je telefonisch of per e-mail aanmelden. De intake vindt in principe plaats bij Esther Verhees.
In de verwijsbrief moet staan of je verwezen wordt naar de basis- of gespecialiseerde GZZ en welke diagnose de (huis)arts vermoedt.

We maken een inschatting of je met jouw hulpvraag bij ons aan het goede adres bent en we bespreken met je of er een wachttijd is.

Intake en vervolggesprekken

Ieder behandeltraject begint met één of meer intakegesprekken met de regiebehandelaar. Die gesprekken helpen ons en jou om in te schatten of wij je goed kunnen helpen. Als bijvoorbeeld blijkt dat voor jouw hulpvraag meer zorg nodig is dan wij kunnen bieden, dan kijken wij samen welke hulp beter past.

Na de intakefase maken wij een behandelplan. Hierin vermelden we jouw behandelvraag, de doelen van de behandeling en de therapie die wij adviseren. Vervolgens start de behandeling, deze kan variëren van enkele sessies tot langdurige behandeling. Tijdens de behandeling vindt er regelmatig overleg plaats tussen behandelaar en regiebehandelaar, dit noemen we een MDO. Daarnaast zal de regiebehandelaar bij evaluatiemomenten en bij het eindgesprek aansluiten.

De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor de behandeling en aanspreekpunt bij vragen of klachten over de behandeling.

Zorgvraagtypering

Vanaf januari 2022 is het verplicht om tijdens de intake een zorgvraagtypering vast te stellen aan de hand van een vragenlijst. Dit zal de intaker samen met jou doen en in het behandelplan kun je zien welke zorgvraagtypering bij jouw klachten en hulpvraag hoort.

ROM om het effect te meten

Wij willen graag weten hoe effectief de behandeling is. Daarom werken we met Routine Outcome Measurement (ROM). Dit is een set vragenlijsten die je thuis, achter de computer, kunt invullen. Hiermee meten we vóór, tijdens en na de behandeling de ernst van de klachten en de veranderingen daarin. De uitkomst van de metingen wordt uiteraard altijd met jou besproken.

Afsluiting

We sluiten de behandeling altijd in overleg af. Daarbij evalueren we de behandeling met jou en bespreken we of er nog vervolgstappen nodig zijn.