Goudenboom

Kwaliteit, klachten en privacy

Kwaliteit

Sinds 2017 zijn alle psychotherapeuten verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat beschreven hoe de zorg is geregeld. Het kwaliteitsstatuut van deze praktijk is ter inzage en is op te vragen bij Esther Verhees.

Klachten

Als je niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop je werd benaderd, hopen wij uiteraard dat je dit met ons bespreekt.
Mochten wij er niet uitkomen dan heb je de mogelijkheid om een klachtenfunctionaris van de LVVP te benaderen.

Privacy

In de zorg is privacy een belangrijk onderwerp. Als client moet je ervan uit kunnen gaan dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij hebben daarom een privacy statement opgesteld.

Daarbij maken wij altijd afspraken met je, over hoe wij met jouw informatie omgaan. Wij mogen bijvoorbeeld geen contact met je huisarts  opnemen zonder jouw toestemming.  Vòòr het eerste gesprek sturen we je een toestemmingsverklaring. Daarop kun je aangeven welke informatie met wie gedeeld mag worden

Meldcode bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling

Als vrijgevestigd zorgaanbieders zijn wij verplicht ons te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze beroepsvereniging heeft hiervoor een stappenplan opgesteld.