Goudenboom

Gecontracteerde zorg

Gecontracteerde zorg

In 2023 hebben wij contracten met Achmea/zilveren kruis, VGZ en alle zorgverzekeraars die daaronder vallen. Met een restitutiepolis van een andere zorgverzekeraar kun je ook 100% vergoed krijgen; via de contractvrije psycholoog kun je zien welke restitutiepolissen er zijn in 2023. Er zijn drie restitutiepolissen waar geen machtiging vooraf nodig is, deze zijn van Stad Holland, Menzis en Zilveren kruis

Budgetbeperkingen

Wij hebben per verzekeraar een beperkte ruimte om mensen te behandelen. Het kan gebeuren dat ons budget voor een bepaalde verzekering op raakt. Hieronder staat een overzicht van de actuele stand van zaken. Dit overzicht staat los van de wachttijd.

Voldoende budgetruimte in 2023

Er is alleen nog budget voor zilveren kruis en alle verzekeraars die daar onder vallen.