Goudenboom

Gecontracteerde zorg

Gecontracteerde zorg

In 2024 hebben wij contracten met Achmea/zilveren kruis, VGZ, DSW, DITZO/ASR, Caresq, Menzis, ONVZ en alle labels die hieronder vallen. Met een restitutiepolis van een andere zorgverzekeraar kun je ook 100% vergoed krijgen; via de contractvrije psycholoog kun je zien welke restitutiepolissen er zijn in 2023.

Budgetbeperkingen

Wij hebben per verzekeraar een beperkte ruimte om mensen te behandelen. Het kan gebeuren dat ons budget voor een bepaalde verzekering op raakt. Hieronder staat een overzicht van de actuele stand van zaken. Dit overzicht staat los van de wachttijd.

Voldoende budgetruimte in 2024

Er is voldoende budget voor alle verzekeraars