Goudenboom

Gecontracteerde zorg

Budgetbeperkingen

Wij hebben per verzekeraar een beperkte ruimte om mensen te behandelen. Het kan gebeuren dat ons budget voor een bepaalde verzekering op raakt. Hieronder staat een overzicht van de actuele stand van zaken. Dit overzicht staat los van de wachttijd.

Voldoende budgetruimte in 2021 en 2022

Er is nog voldoende budgetruimte voor alle zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben afgesloten.