Goudenboom

Kosten volwassenen

Behandeling bij ons wordt vergoed via het basispakket van je zorgverzekering.

Wij hebben in 2020 contracten voor zowel basis- als gespecialiseerde GGZ met alle zorgverzekeraars, behalve CZ en Menzis. Wij krijgen per verzekeraar een beperkte ruimte om mensen te behandelen. Wat dit voor jou betekent kun je hier nakijken. Als de behandeling afgerond is of na één jaar verlengd wordt, zal er een rekening gestuurd worden naar jouw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Het eigen risico (van het jaar waarin je behandeling bij ons start) wordt door jouw zorgverzekeraar bij jou in rekening gebracht. Als je deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen. In 2019 heeft iedere volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar, tenzij je gekozen hebt voor een polis met een hoger eigen risico.

Wat kost een behandeling?

BGGZ
In de basisggz zijn vier producten. In deze producten wordt alle tijd die besteed is aan de behandeling verrekend, het betreft dus zowel directe tijd (gesprekken) als indirecte tijd (verslaglegging). Tijdens de intake wordt bepaald waar je voor in aanmerking komt. Er is een vast tarief per product.

SGGZ
De vergoeding van een psychotherapeutische behandeling verloopt via DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie). Na twaalf maanden of bij het afsluiten van de behandeling wordt berekend, hoe lang de behandeling tot dan toe heeft geduurd. Deze tijd in minuten (de gesprekstijd en de indirecte tijd (verslaglegging en overleg) bij elkaar opgeteld), in combinatie met de diagnosecode, levert een prijs op. Alle tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld en zijn terug te vinden op de website van de NZa.

Het is goed om te weten dat een behandeling dus wordt vergoed op basis van de gehele behandeling, en niet per gesprek.

Wij declareren de behandeling bij de zorgverzekeraar vanaf het eerste (intake)gesprek. Dat betekent dat je, ook na één gesprek, al een rekening krijgt van je zorgverzekeraar.

Daarnaast is het altijd mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Het tarief hiervoor, vastgesteld door de NZa, is voor 2019 €105,25 per sessie van 45 minuten.

Ongecontracteerde zorg

Wij hebben geen contracten met CZ en Menzis. Ben je hier  verzekerd, dan kun je bij ons behandeld worden op basis van restitutie. Dit betekent het volgende:

Aan het einde van de therapie of na een jaar krijg je de factuur van ons, deze dien je zelf te betalen. De factuur kun je ook gebruiken om in te dienen bij je verzekeraar om zo voor vergoeding in aanmerking te komen. Wanneer je een restitutiepolis hebt, vergoedt de zorgverzekeraar meestal alle kosten. Bij een naturapolis is de zorgverzekeraar wettelijk verplicht een aanzienlijk deel van de factuur te vergoeden. Dit ligt ergens tussen de zestig en tachtig procent. Het overige deel is dan voor eigen rekening. Een restitutiepolis is doorgaans dus voordeliger. Wij adviseren je om dit voorafgaand aan de behandeling goed na te vragen bij je zorgverzekering.In alle gevallen doet de verzekeraar aanspraak op je eigen risico. Dit bedraagt in 2019, 385 euro.

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij jezelf.

Annuleren

Een afspraak kun je minimaal 24 uur van tevoren afzeggen of verplaatsen via telefoon, voicemail of e-mail. Wanneer het korter van tevoren is kunnen wij geen andere afspraak meer inplannen en brengen wij € 52,50 voor het gemiste gesprek in rekening.