Goudenboom

Kosten

Behandeling bij ons wordt vergoed via het basispakket van je zorgverzekering.

In 2024 hebben wij contracten met Achmea/zilveren kruis, VGZ, DSW, DITZO/ASR, Caresq, Menzis, ONVZ en alle labels die hieronder vallen. Met een restitutiepolis van een andere zorgverzekeraar kun je ook 100% vergoed krijgen; via de contractvrije psycholoog kun je zien welke restitutiepolissen er zijn in 2024

Wij krijgen per verzekeraar een beperkte ruimte om mensen te behandelen. Wat dit voor jou betekent kun je hier nakijken.

Vanaf 2022 is er een nieuw zorgstelsel in Nederland; dit heet het zorgprestatiemodel. Wat dit betekent, kun je hier nakijken.

Eigen bijdrage

Het eigen risico (van het jaar waarin je behandeling bij ons start) wordt door jouw zorgverzekeraar bij jou in rekening gebracht. Als je deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen. In 2024 heeft iedere volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar, tenzij je gekozen hebt voor een polis met een hoger eigen risico.

Wat kost een behandeling?

Alle tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld en zijn terug te vinden op de website van de NZa.

Behandelingen worden vanaf 2022, vergoed per gesprek en maandelijks gefactureerd aan de zorgverzekeraar en, als je een restitutiepolis hebt, aan jou.De duur van een consult en het type zorgverlener, bepaalt het tarief. Wij gaan hierbij uit van de tijd die voor een gesprek in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Er vindt daarnaast regelmatig overleg plaats tussen behandelaar en regiebehandelaar, dit noemen we een MDO. Deze overlegtijd wordt ook gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Wij declareren de behandeling bij de zorgverzekeraar vanaf het eerste (intake)gesprek.

Ongecontracteerde zorg

Wij hebben in 2024 geen contracten met CZ, Ohra en Zorg & Zekerheid. Ben je hier  verzekerd, dan kun je bij ons behandeld worden op basis van restitutie. Dit betekent het volgende:

Per maand krijg je de factuur van ons, deze dien je zelf te betalen. De factuur kun je ook gebruiken om in te dienen bij je verzekeraar om zo voor vergoeding in aanmerking te komen. Wanneer je een restitutiepolis hebt, vergoedt de zorgverzekeraar meestal alle kosten. Bij een naturapolis is de zorgverzekeraar wettelijk verplicht een deel van de factuur te vergoeden. Dit ligt ergens tussen de vijftig en tachtig procent. Het overige deel is dan voor eigen rekening. Een restitutiepolis is doorgaans dus voordeliger. Wij adviseren je om dit voorafgaand aan de behandeling goed na te vragen bij je zorgverzekering.In alle gevallen doet de verzekeraar aanspraak op je eigen risico. Dit bedraagt in 2024, 385 euro.

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij jezelf. Op deze site kun je, per zorgverzekeraar en polis, zien welk percentage van de therapie wordt vergoed.

Annuleren

Een afspraak kun je minimaal 24 uur van tevoren afzeggen of verplaatsen via telefoon, voicemail of e-mail. Wanneer het korter van tevoren is kunnen wij geen andere afspraak meer inplannen en brengen wij € 75,00 voor het gemiste gesprek in rekening.

Onverzekerde zorg

Als je een consult wil voor een hulpvraag die niet onder verzekerde zorg valt, geldt hiervoor het OVP tarief voor 2024: 132,24 euro per consult van 45 minuten en 264,48 voor een intakegesprek van 60 minuten inclusief verslag en behandeladvies. Zou dit niet onder de zorgverzekeringswet valt, betekent dat er geen verwijsbrief is en dat er geen DSM- diagnose gesteld kan worden.