Kosten jeugd

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd ggz zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de ggz. Dit geldt zowel voor behandelingen in de generalistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz). Wij brengen de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente waar je woont.

Contracten Jeugd 2019

Wij hebben contracten afgesloten met de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Zandvoort

Daarnaast is het altijd mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Het tarief hiervoor, vastgesteld door de NZa, is voor 2019 €105,25 per sessie van 45 minuten.

Eigen bijdrage en eigen risico

Behandelingen voor Jeugd ggz (tot 18 jaar) vallen onder de Jeugdwet vanaf 2015. Daarvoor geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Annuleren

Een afspraak kun je minimaal 24 uur van tevoren afzeggen of verplaatsen via telefoon, voicemail of e-mail. Wanneer het korter van tevoren is kunnen wij geen andere afspraak meer inplannen en brengen wij € 50,50 voor het gemiste gesprek in rekening.