Masterclass

Wat je als hulpverlener moet weten over seksueel misbruik

Een aantal keer per jaar wordt een dag lang, state-of-the-art scholing georganiseerd voor professionals in de jeugdhulpverlening over het onderwerp seksueel misbruik, en wat daar anno 2019 over bekend is. De dag wordt ondersteund door de wetenschap en videobeelden.

Deze masterclass is meestal snel volgeboekt dus schrijf u meteen in!

Na deze dag is uw kennis bewezen toegenomen en kunt u traumasensitief handelen bij seksueel misbruik casuïstiek. Onder meer worden de volgende vragen beantwoord:

 • wat wordt verstaan onder seksueel geweld?
 • wat zijn de effecten van online seksueel geweld?
 • hoeveel kinderen in Nederland maken seksueel geweld mee?
 • hoe komt het dat seksueel geweld meer oproept dan ander trauma?
 • waarom is seksueel misbruik gevoelig voor victim blaming?
 • valt seksueel misbruik te voorkomen?
 • welke kinderen lopen meer risico dan anderen?
 • hoe komt het dat de meeste kinderen hun mond houden, ook als ze in fijne en stabiele gezinnen wonen?
 • hoe komt het dat slachtoffers van misbruik vaak ook andere ellende meemaken?
 • hoe verloopt disclosure (onthulling)?
 • hoe reageren kinderen op seksueel misbruik, op korte en lange termijn?
 • is seksueel misbruik altijd schadelijk voor kinderen?
 • heeft misbruik op meisjes een andere impact dan op jongens?
 • hoe reageren ouders (en andere gezinsleden) als het uitkomt?
 • hoe weet je of seksueel misbruik goed is verwerkt of niet?
 • hoe komt het dat er meer kans op herhaling is als misbruik niet wordt verwerkt?
 • wanneer is traumabehandeling nodig?
 • hoe gaat traumabehandeling in z’n werk?
 • wat is de rol van ouders bij traumabehandeling van kinderen?
 • kun je als professional schade aanrichten bij een misbruikt kind?
 • wat kun je verwachten bij kinderen en jongeren als ze kort geleden seksueel geweld hebben meegemaakt?
 • wat zijn de voordelen van een Centrum Seksueel Geweld?

Voor wie: iedereen die beroepshalve te maken heeft met kinderen, adolescenten en volwassenen die seksueel misbruik (kunnen) hebben meegemaakt