Complexe PTSS

Als je ingrijpende gebeurtenissen meemaakt, ontwikkel je soms meer klachten dan alleen herbelevingen, vermijdingsgedrag en voortdurende alertheid, de symptomen die bij PTSS horen. Sommige mensen krijgen ook problemen in relaties, hebben een negatief zelfbeeld en kunnen niet goed met hun emoties omgaan.

De problemen in relaties kenmerken zich door je afgesneden voelen van anderen of geen vertrouwen meer hebben in andere mensen. Het negatieve zelfbeeld is vaak een stabiel patroon van negatieve gedachten over jezelf, het idee niks waard te zijn. En emotieregulatieproblemen bestaan er vaak uit dat mensen hun boosheid niet kunnen uiten, dat ze gevoelens van eenzaamheid en verdriet niet kunnen delen, of juist overspoeld worden door deze gevoelens.

Als je last hebt van deze klachten heb je misschien een complexe PTSS. In Nederland is dat nog geen officiële diagnose, maar in andere landen wordt deze term al wel gebruikt.

Complexe PTSS kan ontstaan na een éénmalige gebeurtenis, maar de kans is groter dat je dit ontwikkelt na herhaaldelijk trauma.

Complexe PTSS-symptomen lijken op die van de bordeline persoonlijkheids-stoornis, maar bij de BPS is er sprake van veel meer instabiliteit in emoties, gedrag en relaties.

Ook complexe PTSS is in principe goed te behandelen met psychotherapie en EMDR